INFORMACJE PL

Spółka «BelASUSInK» oferuje szeroki zakres usług inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle w automatyzacji procesów technologicznych dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz energetyki.

Główną działalnością firmy jest:

—  opracowanie i wdrożenie oprogramowania po rozprowadzanych systemach sterowania (…) Seria Centum CS / CS3000 / CS3000R3 / VP i urządzenie systemów  przeciwawaryjnej automatycznej ochrony (…) z serii ProSafe / ProSafe-RS wyprodukowanego  przez «Yokogawa Corporation Ltd.», sterowników OMRON, system HIMA , itp.;

—  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wprowadzonych urządzeń;

— dostawa sprzętu przeciwwybuchowego i systemów ogrzewania elektrycznego firmy BARTEC.

Specjaliści firmy również oferują pomoc w:

— opracowaniu projektu wysokiego poziomu i oprzyrządowanie pola i automatyki do automatyzacji  obiektów przemysłowych, pojedynczych maszyn lub zespołów procesowych; —  uruchomieniu;

-przeprowadzeniu  analizy i zaproponowaniu metod optymalizacji procesów technologicznych;

— opracowaniu automatyzacji stanowisk pracy (…) i systemów informacyjnych (…).

Firma posiada wszystkie niezbędne zezwolenia (pozwolenia Gospromnadzor  Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi, certyfikaty Unii Celnej , umowy współpracy i in. Specjaliści firmy zostali przeszkoleni w wyspecjalizowanych centrach, mają odpowiednie certyfikaty, są uprawnionymi technikami dla eksploatacji i utrzymania oraz zarządzania technicznego systemów YOKOGAWA, HIMA, Omron. Wszystkie dokumenty dostępne są w odpowiednich zakładkach naszej strony.

Prosimy o kontakt. Będziemy zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem.

Nasz adres:

Ul. Jubilejnaja 2A-323

211440 Nowopołock ,Witebskaja obłast, Republika Białoruś

+375 214 75 43 91

✈: http://www.belasusinc.com
✉: office@belasusinc.com
☎: +375 214 75 43 91